Ajankohtaista Helmi-ohjelmassa

null Ympäristöministeriön budjetin pääosassa vahva panostus luonnonsuojeluun

Ympäristöministeriön budjetin pääosassa vahva panostus luonnonsuojeluun

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2020 17.00 | Julkaistu suomeksi 22.9.2020 klo 12.38
Tiedote

Hallituksen budjettiriihi vahvisti, että rahoitus luonnonsuojeluun jatkuu ennätyskorkealla tasolla. Luonnonsuojelun rahoitus on myös tulevana vuonna 100 miljoonaa euroa korkeampi kuin hallituskauden alussa. Rahoituksella toimeenpannaan esimerkiksi Helmi-elinympäristöohjelmaa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO).

METSO-ohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin varataan ympäristöministeriön ehdotuksessa alustavasti 27 miljoonaa euroa ja soidensuojeluun osana Helmi-ohjelmaa vähintään 12 miljoonaa euroa. Helmi-ohjelman kokonaisbudjetti on 46 miljoonaa euroa.

Luonnonsuojelun lisäksi ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan tukemalla vaikuttavien vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toimeenpanoa. Iso yksittäinen ohjelmasta rahoitettava hanke on Saaristomeren valuma-alueella toteuttava kipsikäsittely yhteistyössä alueen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Valtakunnalliseen kiertotalouden edistämisohjelman toteuttamiseen varataan YM:n momentilta 0,7 miljoonaa euroa, mutta kokonaispanostus kiertotalouden edistämiseen on moninkertainen. Muovitiekartan toteuttamista jatketaan. Jätealan ja tuotetietojen seurantajärjestelmän kehittämiseen ja raportoinnin ja seurannan ylläpitoon varataan yhteensä 1,25 miljoonan euron määräraha.

Energiaremontteihin tukea, asuntorakentamiseen vauhtia erityisesti kasvuseuduilla

Asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan 40 miljoonalla eurolla. Kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhditetaan ja ilmastopolitiikan tieteellinen pohja turvataan ilmastopaneelin rahoituksella.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi MAL-sopimuskunnille myönnetään määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 39 miljoonaa euroa.

Käynnistysavustuksia maksetaan MAL-alueilla 5000 eurolla korotettuna per asunto normaalissa ARA-vuokra-asuntorakentamisessa, kun kohde on puurunkoinen kerrostalo. Muilla alueilla normaalissa ARA-vuokra-asuntorakentamisessa käynnistysavustus on 2000 euroa per asunto puurunkoisissa kerrostaloissa. MAL-sopimusalueiden asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joita myönnetään enintään 25 miljoonaa euroa. Nämä samoin kuin käynnistysavustuksen lisäys puurakenteisille asuintaloille kohdistuvat myös uusille MAL-alueille.

Korkotukivaltuuksia valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon esitetään kohdennettavan 1,8 miljardia euroa sekä takauslainavaltuuksia 285 miljoonaa euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja tietoalustan luomista jatketaan ehdotuksen mukaan 7,3 miljoonan euron määrärahalla. Määrärahalla tuetaan kuntien digitaalisen rakennetun toimintaympäristön kehittämistä ja valtakunnallisiin rakenteisiin kytkeytymistä.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tuetaan korkotukilainoituksen lisäksi 90 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimpien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Korjausavustuksiin ehdotetaan yhteensä talousarviosta ja Valtion asuntorahastosta 33,5 milj. euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen.

Luvut ovat lopullisia vasta valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 5.10.

Lisätiedot:

kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013

Luontoympäristö
ylijohtaja Tarja Haaranen, p. 0295 250 282

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 0295 250 023

Rakennettu ympäristö
Rakennusneuvos Timo Tähtinen, p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksen valmistelu
talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214