Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lohjalla toivotaan ja tehdään yhteistyötä

Ympäristöministeriö 17.5.2021 10.34

Lohjalla kaavoitus tapahtuu jo tietomallipohjaisesti. Kaupungilla on monta rautaa tulessa rakennetun ympäristön digitalisaation edistämiseksi, kertoo paikkatietoinsinööri Mika Iso-Heiniemi.

Missä Lohjalla mennään rakennetun ympäristön digitalisaatiossa?

Kaavoitus toteutetaan nykyään digitaalisessa muodossa tietomallipohjaisesti. Myös ajantasakaavaa ollaan työstämässä tietomallipohjaisesti. Vanhat kaavat on skannattu kuviksi ja niiden muuttaminen vektorimuotoiseksi on käynnissä.

Rakennusvalvonnan luvat haetaan ja käsitellään sähköisesti Lupapisteessä. Vanhoja lupakuvia skannataan koko ajan, niitä voi hankkia Lohjan Arska-karttakaupasta.

Mihin aiotte keskittyä lähitulevaisuudessa?

Kehitämme jatkuvasti omaa karttapalveluamme, jotta tietoa olisi mahdollisimman paljon saatavilla sekä sisäisesti että kuntalaisille. Reilu vuosi sitten aloimme parantaa rakennusrekisterin sisältöä. Tavoitteena on koota rekisteriin kaikki luvanvaraiset rakennukset sijainteineen, laajuuksineen ja käyttötarkoituksineen.

Teemme lähikuntien kanssa yhteistyötä, esimerkiksi Kirkkonummen kanssa meillä on yhteinen ohjelmistosopimus. Pidämme muutaman kerran vuodessa yhteistyöpalaverin, jossa on mukana rakennusvalvonta, osittain kaavoitus sekä ohjelmiston tarjoava konsultti. Ne palaverit ovat oikein antoisia.

Tavoitteena on saada tehtyä kaupunkimallia ainakin keskustan alueelta aluksi. Tähän avuksi olemme hankkimassa omaa dronea. Varsinaista digitalisointisuunnitelmaa meillä ei ole. Aineistojen ja palvelujen kehittämistä tehdään normityön ohella, joten asiat etenevät, kun niitä on mahdollisuus edistää. 

Mitä odotat Ryhti-hankkeelta?

Hankkeen ajatus on tosi hyvä. Tietomallipohjainen ja yhtenäinen tekeminen helpottavat montaa asiaa. Uudistuksen läpi vieminen voikin sitten olla toinen juttu. Kuntakenttä on kirjava, suurilla kunnilla on ihan erilaiset mahdollisuudet panostaa digitalisaatioon kuin Lohjan kaltaisilla kunnilla. Meidän on hankalaa saada päättäjät suostuteltua uusien resurssien palkkaamiseen.

Mihin tai millaista tukea toivoisit?

Kun määrittelyitä valmistuu, niitä olisi hyvä käydä läpi erilaisissa tilaisuuksissa. Olisi tärkeää varmistaa jotenkin, että asioita tehdään alusta asti oikealla tavalla. Myös konsultit pitäisi saada mukaan työhön. Työn pitäisi olla kunnalle mahdollisimman helppoa ja varmasti myös melko ohjattua.

Tallaisissa hankkeissa olisi hyvä miettiä, miten kuntia voitaisiin tukea suoraan. Olisiko esimerkiksi mahdollista tarjota kunnille projektityöntekijöitä?  Kuntien voi olla vaikea löytää sopivia osaajia, ainakin meillä avoinna olleisiin tehtäviin on ollut vähän hakijoita.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kollegoille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatiota?

Tsemppiä, tämä on iso rypistys!